A violéncia sexual contra as mulheres: lugares comuns e literatura antiga, in Cadernos da Escola Superior da PGE, 2008, 1, 87-98.