El teatre clàsic al marc de la cultura grega i la seua pervivència dins la cultura occidental