LEKSIONE TE SHKENCES SEFINANCAVE, BOTOMI I PARE, ELITE/SHTEPI